بازی حدس عدد

این بازی به این صورته که با زدن دکمه شروع یک عدد چند رقمی به صورت تصادفی ساخته میشه.حالا کاری که شما باید بکنید این هست که با بالا پایین کردن ارقام این عدد ، بهش برسید.اگر رقمیو درست حدس زده باشید رنگ زمینش سبز میشه اگه حدستون بزرگتر از رقم درست باشه زمینه آبی و اگر کوچکتر باشه ، قرمز میشه.هدف اینه که با کمترین تعداد حدس به عدد درست برسید.در ضمن اسمتون و تعداد ارقامی که دوست دارید عدد داشته باشه ، فراموش نشه.