بازی شیر یا خط

اول اسمتو بنویس ، بعد امتیازی که اگه کسی به اون برسه، میبره رو بزن. حالا نوبت اینه که شانستو امتحان کنی...

0 : 0
انتخاب شما:

انتخاب کامپیوتر: